Over ons

Gemeenten zijn verplicht om cliënten of vertegenwoordigers van cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit noemen we cliëntenparticipatie.
De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de cliëntenparticipatie gebundeld in de Cliëntenraad WIZ GR De Bevelanden.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een uitkering en in het algemeen voor alle minima in de Bevelandse gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling WIZ. De cliëntenraad denkt op een kritische manier mee over het minimabeleid en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies. De onafhankelijk functionerende cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van de vijf Bevelandse gemeenten en door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals vakbeweging, kerk, seniorenraad en st’Leergeld.

Namens de gemeenten:
Borsele – Vacant
Goes – An van der Nol
Kapelle – Monica de Radder
Noord Beveland – Cor Quinten
Reimerswaal – Christianne van ’t Westende
FNV – Cor Sandee
Kerken – John Jansen
Leergeld – Bart van Hasselt
Seniorenraad – Tonny Pekaar