Home

Maak gebruik van de voorzieningen waar jij
of je familie en vrienden mogelijk recht op hebben!

Binnenkort lees je hier welke voorzieningen er zijn in de Bevelanden

Vacature

Lieve mensen,

Via de site of in een persoonlijk gesprek met je klantmanager heb je als het goed is vernomen dat er een cliëntenraad is die gevraagd en ongevraagd advies mag geven op beleid en uitvoering binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) vanuit de gemeenschappelijke regeling De Bevelanden. De afdeling WIZ voert haar taken voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal uit vanuit het stadskantoor in Goes.

De naam die we bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling hebben gekregen is CR WIZ GR de Bevelanden.
Als je niet meteen snapt waar deze letters voor staan ben je niet alleen. Velen hebben hieraan moeten wennen.
Het staat voor Cliëntenraad Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.

Kort samengevat zijn we dus de cliëntenraad voor de uitvoeringsorganisatie van de 5 samenwerkende Bevelandse gemeenten en behartigen we de belangen van de cliënten op het gebied van werk en inkomen.

Inmiddels zijn de aanloopproblemen achter de rug en weten we de wegen binnen de GR,
overheid en bij diverse belangenorganisaties in het sociaal domein.

Om de belangen van de (potentiele) cliënten nog beter te kunnen behartigen zijn we op zoek naar informatie en vrijwilligers om er samen voor te zorgen dat je als inwoner van de Bevelanden gebruik kunt maken van de voorzieningen waarvoor ze bedoeld zijn en op deze manier verborgen armoede tegen te gaan.

Omdat we weten dat verborgen armoede ook leeft bij mensen die op dit moment mogelijk niet eens in beeld zijn bij de uitvoeringsorganisaties zullen we vanaf nu naar buiten treden onder de naam:

Cliëntenraad ‘Bevelands Belang Werk en Inkomen’. 

Om uit alle Bevelandse gemeenten een vertegenwoordig(st)er in de Cliëntenraad te hebben zijn we op zoek naar een kandidaat uit de gemeente Borsele. Tevens zijn we op zoek naar aspirant-leden uit alle Bevelandse gemeenten om onze activiteiten te kunnen uitbreiden en om onze kennis nog beter met de doelgroep te kunnen delen in het belang van onze mooie Bevelandse samenleving.

Heb je zin om meer te weten te komen over het beleid en voorzieningen werk en inkomen in De Bevelanden meld je dan snel aan.

Heb je nog vragen stel ze gerust of kom vrijblijvend naar een overleg
of bijeenkomst zoals vermeld in de agenda op de site.

Hartelijke groet,

Cor Sandee,
Voorzitter CR Bevelands Belang Werk & Inkomen

Over ons

Gemeenten zijn verplicht om cliënten of vertegenwoordigers van cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit noemen we cliëntenparticipatie.
De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de cliëntenparticipatie gebundeld in de Cliëntenraad WIZ GR De Bevelanden.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een uitkering en in het algemeen voor alle minima in de Bevelandse gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling WIZ. De cliëntenraad denkt op een kritische manier mee over het minimabeleid en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies. De onafhankelijk functionerende cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van de vijf Bevelandse gemeenten en door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals vakbeweging, kerk, seniorenraad en st’Leergeld.

Namens de gemeenten:
Borsele – Vacant
Goes – An van der Nol
Kapelle – Monica de Radder
Noord Beveland – Cor Quinten
Reimerswaal – Christianne van ’t Westende
FNV – Cor Sandee
Kerken – John Jansen
Leergeld – Bart van Hasselt
Seniorenraad – Tonny Pekaar

Contact